تحلیل فضایی- مکانی مدل های تصمیم گیری چند معیاره فازی در مکان‌گزینی کتابخانه عمومی مطالعه موردی: منطقه چهار کلانشهر تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد/ دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجو دکترا/ واحد علوم تحقیقات

چکیده

ز مهمترین نهاد های ارایه کننده خدمات عمومی- اطلاعاتی در محیط های شهری کتابخانه های عمومی هستند و ارتباط تنگاتنگی بین رسالت کتابخانه های عمومی و مفاهیمی چون مدنیت، شهرنشینی و شهروندی وجود دارد. لذا معیار های مکانی و فضایی جهت احداث این نهاد های مهم فرهنگی از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. به دلیل عدم توجه به مکانیابی مناسب کتابخانه‌ها متاسفانه در بیشتر شهرهای ایران کتابخانه‌های موجود به طور غیرعادلانه توزیع شده‌اند و کارایی جغرافیایی مناسبی ندارند. در این پژوهش جهت بررسی مناسب بودن یا نبودن توزیع جغرافیایی کتابخانه‌های عمومی منطقه چهار شهری تبریز و مکانیابی محل‌های احداث کتابخانه‌های جدید از هشت معیار موثر در مکانیابی کتابخانه‌های عمومی استفاده شده است. نتایج حاصله نشان می‌دهند که به طور بهینه چهار پهنه مناسب جهت احداث کتابخانه عمومی جدید در محدوده منطقه چهار شهری تبریز وجود دارد. این پهنه‌ها با حفظ فاصله از کتابخانه‌های موجود در مناطق پرتراکم منطقه، نزدیک به مسیرهای دسترسی، به دور از عوامل ناسازگار و پر سر و صدا و در مجاورت مراکز پر جمعیت و کاربری‌های سازگار شهر واقع شده‌اند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fuzzy Multi-Criteria Decision Analysis of spatial models in locating Public Library Case Study: Region Four Tabriz metropolis

چکیده [English]

Of the most important public-information service provider institutions in urban environments are public libraries and public libraries, and the close relationship between the concepts of civilization, urbanization and citizens. Therefore, place and space standards for the construction of this important cultural institutions is very important. Unfortunately, due to inattention to locate the appropriate libraries in Iran, libraries are unfair are not suitable geographical distribution and efficiency. To study the suitability of the geographical distribution of public libraries in Tabriz urban area and locate four of the eight criteria region construction of new libraries have been used effectively for locating public libraries.The results show that the optimum zone for construction of four new public libraries in the area of four city Tabriz. These zones are a distance from the libraries in areas densely populated area close to access routes, away from incompatible agents and noisy and in close proximity to population centers and are user-friendly located. The results also show that most public libraries currently four regional city of Tabriz were not in the right places

کلیدواژه‌ها [English]

  • Locating
  • Public Library
  • GIS
  • Fuzzy Hierarchical Analysis
  • the four Tabriz