تحلیل معیارهای کالبدی-ترافیکی و سنجش میزان آسیب پذیری در منطقه 21 تهران با تاکید بر مدیریت بحران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارمند

2 هیات علمی

3 هیات علمی دانشگاه تهران

چکیده

هدف این تحقیق تحلیل آسیب پذیری شبکه معابر در موقع حوادث احتمالی با تاکید بر مدیریت بحران است. این پژوهش از نوع کاربردی و به روش توصیفی-تحلیلی می باشد که به بررسی دو موضوع مهم مدیریت بحران و شبکه معابر در لایه راهبردی با شناخت معیارهای مورد تأکید در برنامه ریزی شهری پرداخته شده است. داده‌های مورد استفاده از نوع اسنادی ، میدانی و گردآوری اطلاعات از روشهای کتابخانه‌ای و اینترنت می باشد که اطلاعات مربوط به شاخص های تحقیق، از طریق پرسشنامه با اخذ نظرات کارشناسان متخصص و خبرگان حاصل گردیده است. در مرحله تحلیل ابتدا مقادیر و داده‌های کلیه شاخص‌ها استخراج و بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی‌(AHP) وExpert choice به وزن‌دهی شاخص‌های مربوطه پراخته می‌شود سپس با استفاده از نرم‌افزار)‌(GIS‌، نقشه ریزپهنه‌بندی آسیب‌پذیری نواحی منطقه 21تهران را ارائه می‌گردد. در پایان چنین نتیجه حاصل شد که در صورت وقوع زلزله با مقیاس 7 مرکالی نقاط دارای آسیب‌پذیری منطقه در شهرکهای چیتگر شمالی،استقلال، ویلاشهر و وردآورد بوده که بیانگر آسیب‌پذیری بالای محدوده فوق با توجه به عوامل کالبدی و ترافیکی می باشد. نتیجه اینکه شبکه معابر منطقه 21 تهران از منظر مدیریت بحران مستلزم برنامه راهبردی و راهکارهای سامان بخش و در اولویت اول برنامه ریزی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Physical criteria-traffic analysis and vulnerability assessment in Tehran 21 With an emphasis on crisis management

نویسندگان [English]

  • rahim gholami 1
  • RAHIM SARVAR 2
  • MAJID VALI SHARIAT PANAHI 2
  • ZAHRA PISHGAHI FARD 3
چکیده [English]

The aim of this study was to analyze the vulnerability of the network in the event of accidents, with an emphasis on crisis management. Evidence suggests that in the event of accidents, the potential for insecurity, social disorder offenses and the offenders increases and the occurrence of both events and social unrest urban traffic management is difficult. In this study, 6 main criteria to determine the network's physical and spatial area 21 Tehran And using the (AHP) Was used to assess the vulnerability of the network in the event of accidents. This study cross - functional purpose Bashd.drgrdavry library and field data (questionnaire) was based on expert opinion. In this study, using some of the capabilities of GIS software to analyze several major objective in the management street networks of crisis events In the 21st District the potential vulnerability of the region based on physical conditions is shown. Based on the output maps and statistical analysis of the results، Town of North Cheetgar, town shahrdari, town Vilashahr,town Esteghlal and town 22 most risky and town Vardavard, town Darya and town Tehransar e gharbi of the safest areas of the Municipality, District21 And other vulnerabilities in the region are relatively low.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "AHP"
  • " crisis management"
  • "vulnerability "
  • " GIS"
  • " street networks"