بررسی موانع کارآفرینی در مناطق روستایی شهرستان مرودشت در جهت کاهش بیکاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

2 هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد مرودشت

3 دانشجو

چکیده

مناطق روستایی کشور و به تبع آن روستاهای واقع در شهرستان مرودشتدارای مشکلات زیادی در خصوص بیکاری جوانان بخصوص جوانان تحصیلکرده هستند که عدم توجه به این موضوع در طی سال‌های گذشته باعث مهاجرت تعدادی زیادی از جوانان روستایی به شهرهای استان فارس و روی آوردن به مشاغل کاذب شهری شده است. این مطالعه با هدف بررسی شناخت موانع ایجاد و توسعه کارفرینی در مناطق روستایی شهرستان مرودشت نوشته شده است. دامنه زمانی مورد استفاده در این مطالعه سالهای 1394-1393 بوده است. روش مورد استفاده در تحلیل داده‌های این تحقیق از روش برنامه‌ریزی استراتژیک و استفاده از ابزار SWOT بوده است. داده‌های مورد نیاز این مطالعه با توجه به ماهیت موضوع مورد مطالعه و پایین بودن میزان سواد در مناطق روستایی و ابزار مورد استفاده از روش مصاحبه و طوفان فکری بوده است. نتایج این مطالعه نشان میدهد که دو دسته عوامل در راه توسعه کارآفرینی در این مناطق نقش دارند. یک دسته مربوط به عوامل درونی موجود در روستا و دسته دوم مرتبط به عوامل کارکرد نظام اقتصادی(تورم رکودی) میگردد که مشکلات زیادی را برای توسعه کارآفرینی ایجاد نموده است. در پایان ، توصیه‌هایی برای رفع موانع موجود در راه توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی شهرستان مرودشت ارائه شده‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on Obstacles to Entrepreneurship in Rural Areas of Marvdasht in Order to Reduce Unemployment

نویسنده [English]

  • leila panahi 1
چکیده [English]

There are a lot of problems in rural areas of Iran and villages located in Marvdasht;one of them is unemployment of the youth,especially educated ones. Ignorance about the problem during the past years has made the youth immigrate to cities in Fars province and has made them to have unsuitable jobs. The study has been carried out to identify obstacle to the establishment and development of entrepreneurship in rural areas of Marvdasht. The period of time which is used in the study is within 2014-2015. The methods used in the study for data analysis, are strategic planning and using SWOT. The data collection for the study has been done by interview and brainstorming, due to the nature of the subject and illiteracy in rural areas. The results of the study show that two categories of factors play important roles in development of entrepreneurship in these areas. The first category is internal factors in the village. And the second category is related to function of the economic system (stagflation.),which has created many problems for development of entrepreneurship. Finally,there are some recommendations for removing obstacles to development of entrepreneurship in rural areas of Marvdasht and establishment of employment opportunities in these areas

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Marvdasht
  • Employment
  • obstacles and problems