نمایه نویسندگان

ا

 • ایرانخواه خانقاه، سهیلا تاثیر صدور سند مالکیت مساکن روستایی در توسعه روستایی، مطالعه موردی( روستاهای آهار ، گلدسته) [دوره 9، شماره 2 (پیاپی 34)، 1391، صفحه 21-45]
 • اسماعیلی، رضا اثرات مورفوتکتونیک رودخانه‌ای در حوضه آبریز لاویج رود ؛ البرز شمالی [دوره 9، شماره 1 (پیاپی 33)، 1391، صفحه 79-91]
 • اسماعیلی، رضا تحلیل مورفومتری گالی ها در منطقه صلوات آباد بیجار، استان کردستان [دوره 9، شماره 4 (پیاپی 36)، 1391، صفحه 79-90]
 • امیری، ابراهیم تحلیلی بر اثرات دفع غیر بهداشتی زباله و فضولات دامی در ایجاد آلودگی های زیست محیطی با GIS و SPSS مطالعه موردی:روستاهای شهرستان بجنورد) [دوره 9، شماره 1 (پیاپی 33)، 1391، صفحه 1-21]

ث

 • ثروتی، محمدرضا تحلیل تعادل اشکال ژئومورفولوژیک بر اساس دیدگاه دیویس و گیلبرت و انطباق آن با مفاهیمی از آیات قرآن [دوره 9، شماره 4 (پیاپی 36)، 1391، صفحه 45-60]
 • ثروتی، محمدرضا شناسایی و طبقه بندی مورفولوژیکی مناطق ساحلی جنوب دریای کاسپین با استفاده از روش شپارد (پژوهش موردی: از نوشهر تا بابلسر) [دوره 9، شماره 4 (پیاپی 36)، 1391، صفحه 91-108]
 • ثروتی، محمدرضا مطالعه و برآورد کیفی فرسایش در رخساره های ژئومرفولوژی با روش FAO در حوضه آبخیز ناورود [دوره 9، شماره 2 (پیاپی 34)، 1391، صفحه 67-76]

ج

 • جاجرمی، کاظم روند توسعه اقتصاد روستایی ، مطالعه موردی: دهستان میان جوین سبزوار [دوره 9، شماره 4 (پیاپی 36)، 1391، صفحه 29-43]

ح

 • حسن آبادی، داوود ارزیابی بیوکلیمای انسانی جنوبغرب دشت گرمسار به منظور ایجاد مجتمع توریستی- تفریحی با استفاده از شاخص ماهانی و ترجونگ [دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35)، 1391، صفحه 33-44]
 • حسن زاده، یاسر هیدروژئومورفولوژی حوضه آبریز دشت گرو ( استان هرمز گان) [دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35)، 1391، صفحه 63-78]
 • حسین زاده، محمد مهدی اثرات مورفوتکتونیک رودخانه‌ای در حوضه آبریز لاویج رود ؛ البرز شمالی [دوره 9، شماره 1 (پیاپی 33)، 1391، صفحه 79-91]
 • حلبیان، امیرحسین انتخاب بهترین مکان برای احداث سد خاکی با استفاده از روش ELECTRE (مطالعه موردی: حوضه آبخیز شاهرود- بسطام) [دوره 9، شماره 2 (پیاپی 34)، 1391، صفحه 127-139]

خ

 • خزائی، زهرا بررسی و ارزیابی ویژگیهای اجتماعی-اقتصادی وکالبدی سکونتگاههای غیر رسمی(مطالعه موردی کوی سیاحی کلانشهر اهواز) [دوره 9، شماره 1 (پیاپی 33)، 1391، صفحه 93-107]
 • خلیجی، محمد علی ارزیابی قابلیت ها و مخاطرات محیطی با بهره گیری از مدل SWOT-AHP (نمونه موردی: شهرستان اسکو: روستای گنبرف) [دوره 9، شماره 4 (پیاپی 36)، 1391، صفحه 61-92]

د

 • دریاباری، سید جمالدین تجزیه و تحلیل مکانی حداکثر بارندگی محتمل (PMP) در ایران [دوره 9، شماره 2 (پیاپی 34)، 1391، صفحه 115-126]
 • درخور، محمد بررسی جایگاه ایران در ترانزیت گاز ترکمنستان [دوره 9، شماره 1 (پیاپی 33)، 1391، صفحه 55-64]

ر

 • رضائی، غلامحسین تجزیه و تحلیل مکانی حداکثر بارندگی محتمل (PMP) در ایران [دوره 9، شماره 2 (پیاپی 34)، 1391، صفحه 115-126]
 • رنجبر، محسن تغییرات تالاب انزلی و تاثیر ویژگیهای مرفولوژیکی آن درکاربری اراضی [دوره 9، شماره 2 (پیاپی 34)، 1391، صفحه 95-113]

ز

 • زیویار، پروانه بررسی و ارزیابی ویژگیهای اجتماعی-اقتصادی وکالبدی سکونتگاههای غیر رسمی(مطالعه موردی کوی سیاحی کلانشهر اهواز) [دوره 9، شماره 1 (پیاپی 33)، 1391، صفحه 93-107]

س

 • ساکی، فاطمه تحلیل تعادل اشکال ژئومورفولوژیک بر اساس دیدگاه دیویس و گیلبرت و انطباق آن با مفاهیمی از آیات قرآن [دوره 9، شماره 4 (پیاپی 36)، 1391، صفحه 45-60]
 • سالاری، علی بررسی روند تغییرات دما در بندرعباس وجزیره قشم با استفاده از آزمون ناپارامتری من-کندال [دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35)، 1391، صفحه 79-94]
 • سرور، رحیم ارزیابی قابلیت ها و مخاطرات محیطی با بهره گیری از مدل SWOT-AHP (نمونه موردی: شهرستان اسکو: روستای گنبرف) [دوره 9، شماره 4 (پیاپی 36)، 1391، صفحه 61-92]
 • سلطانیان، محمود انتخاب بهترین مکان برای احداث سد خاکی با استفاده از روش ELECTRE (مطالعه موردی: حوضه آبخیز شاهرود- بسطام) [دوره 9، شماره 2 (پیاپی 34)، 1391، صفحه 127-139]

ش

 • شفقتی، مهدی ارزیابی و پهنه بندی خطر زمین لغزش با روش آنبالاگان در محیط ArcGIS مطالعه موردی: حوضه آبخیز چاکرود گیلان [دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35)، 1391، صفحه 95-104]
 • شکری، شمس الدین بررسی جایگاه چابهار در ترانزیت شمال جنوب و نقش آن در توسعه شهر های همجوار [دوره 9، شماره 4 (پیاپی 36)، 1391، صفحه 1-14]
 • شوکتی، روناک تحلیل مورفومتری گالی ها در منطقه صلوات آباد بیجار، استان کردستان [دوره 9، شماره 4 (پیاپی 36)، 1391، صفحه 79-90]

ص

 • صفی، سمیه مدیریت شهری و بازتاب آن در مشارکت شهروندان (مطالعه موردی: شهر همدان) [دوره 9، شماره 2 (پیاپی 34)، 1391، صفحه 3-19]
 • صوفی، معصومه تغییر اقلیم در ناهمواری های زاگرس [دوره 9، شماره 2 (پیاپی 34)، 1391، صفحه 47-66]

ع

 • عباسی، محمدحسین بهینه سازی جهت ساختمان ها ی شهر قیر در رابطه با تابش آفتاب با استفاده از روش روابط کسینوس [دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35)، 1391، صفحه 45-62]
 • عرب عامری، علیرضا انتخاب بهترین مکان برای احداث سد خاکی با استفاده از روش ELECTRE (مطالعه موردی: حوضه آبخیز شاهرود- بسطام) [دوره 9، شماره 2 (پیاپی 34)، 1391، صفحه 127-139]
 • عزتی، عزت اله بررسی جایگاه چابهار در ترانزیت شمال جنوب و نقش آن در توسعه شهر های همجوار [دوره 9، شماره 4 (پیاپی 36)، 1391، صفحه 1-14]
 • عفیفی، ابراهیم هیدروژئومورفولوژی حوضه آبریز دشت گرو ( استان هرمز گان) [دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35)، 1391، صفحه 63-78]
 • علیجانی، بهلول تغییر اقلیم در ناهمواری های زاگرس [دوره 9، شماره 2 (پیاپی 34)، 1391، صفحه 47-66]

ف

 • فتحی، محمد حسین ارزیابی قابلیت ها و مخاطرات محیطی با بهره گیری از مدل SWOT-AHP (نمونه موردی: شهرستان اسکو: روستای گنبرف) [دوره 9، شماره 4 (پیاپی 36)، 1391، صفحه 61-92]
 • فتح الله زاذه، طاهره مطالعه و برآورد کیفی فرسایش در رخساره های ژئومرفولوژی با روش FAO در حوضه آبخیز ناورود [دوره 9، شماره 2 (پیاپی 34)، 1391، صفحه 67-76]
 • فخاری، سعیده مروری بر روند تحولات ژئوتوریسم و مدل های مورد استفاده آن در ایران [دوره 9، شماره 2 (پیاپی 34)، 1391، صفحه 77-93]
 • فرجی راد، عبدالرضا بررسی جایگاه ایران در ترانزیت گاز ترکمنستان [دوره 9، شماره 1 (پیاپی 33)، 1391، صفحه 55-64]
 • فرجی راد، عبدالرضا ژئوپولیتیک نوین اروپا و تاثیر آن بر روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران (با تاکید بر دوران پس از جنگ سرد و شکل گیری اتحادیه اروپا) [دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35)، 1391، صفحه 19-32]
 • فرج زاده، منوچهر ارزیابی تغییرات اقلیم ایستگاه تبریز در دوره آماری 2010-2100 با استفاده از ریز مقیاس نمایی داده های مدل LARS-WG [دوره 9، شماره 1 (پیاپی 33)، 1391، صفحه 65-78]
 • فرج زاده، منوچهر بهینه سازی جهت ساختمان ها ی شهر قیر در رابطه با تابش آفتاب با استفاده از روش روابط کسینوس [دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35)، 1391، صفحه 45-62]
 • فیضی، وحید ارزیابی تغییرات اقلیم ایستگاه تبریز در دوره آماری 2010-2100 با استفاده از ریز مقیاس نمایی داده های مدل LARS-WG [دوره 9، شماره 1 (پیاپی 33)، 1391، صفحه 65-78]

ق

 • قاسمی، نرگس ژئوپولیتیک نوین اروپا و تاثیر آن بر روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران (با تاکید بر دوران پس از جنگ سرد و شکل گیری اتحادیه اروپا) [دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35)، 1391، صفحه 19-32]
 • قدیری معصوم، lمجتبی تاثیر صدور سند مالکیت مساکن روستایی در توسعه روستایی، مطالعه موردی( روستاهای آهار ، گلدسته) [دوره 9، شماره 2 (پیاپی 34)، 1391، صفحه 21-45]
 • قنواتی، عزت الله مروری بر روند تحولات ژئوتوریسم و مدل های مورد استفاده آن در ایران [دوره 9، شماره 2 (پیاپی 34)، 1391، صفحه 77-93]
 • قنواتی، عزت اله شناسایی و طبقه بندی مورفولوژیکی مناطق ساحلی جنوب دریای کاسپین با استفاده از روش شپارد (پژوهش موردی: از نوشهر تا بابلسر) [دوره 9، شماره 4 (پیاپی 36)، 1391، صفحه 91-108]

ک

 • کاظمی، معصومه بررسی عوامل موثربرتحول ژئومورفولوژی کارست در کوه گاماسیاب با تاکید برتحول لاپیه(جنوب نهاوند ) [دوره 9، شماره 1 (پیاپی 33)، 1391، صفحه 109-128]
 • کردپور، بختیار استفاده بهینه ازمنابع آبی در ناحیه اورامانات(ذخیره باران) [دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35)، 1391، صفحه 3-18]
 • کردوانی، پرویز تحلیلی بر اثرات دفع غیر بهداشتی زباله و فضولات دامی در ایجاد آلودگی های زیست محیطی با GIS و SPSS مطالعه موردی:روستاهای شهرستان بجنورد) [دوره 9، شماره 1 (پیاپی 33)، 1391، صفحه 1-21]
 • کردوانی، پرویز تحلیلی بر اثرات دفع غیر بهداشتی زباله و فضولات دامی در ایجاد آلودگی های زیست محیطی با GIS و SPSS مطالعه موردی:روستاهای شهرستان بجنورد) [دوره 9، شماره 1 (پیاپی 33)، 1391، صفحه 1-21]
 • کردوانی، پرویز استفاده بهینه ازمنابع آبی در ناحیه اورامانات(ذخیره باران) [دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35)، 1391، صفحه 3-18]
 • کرم، امیر شناسایی و طبقه بندی مورفولوژیکی مناطق ساحلی جنوب دریای کاسپین با استفاده از روش شپارد (پژوهش موردی: از نوشهر تا بابلسر) [دوره 9، شماره 4 (پیاپی 36)، 1391، صفحه 91-108]
 • کرم، امیر مروری بر روند تحولات ژئوتوریسم و مدل های مورد استفاده آن در ایران [دوره 9، شماره 2 (پیاپی 34)، 1391، صفحه 77-93]

گ

 • گندمکار، امیر بررسی روند تغییرات دما در بندرعباس وجزیره قشم با استفاده از آزمون ناپارامتری من-کندال [دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35)، 1391، صفحه 79-94]

ل

 • لشکری، حسن ارزیابی بیوکلیمای انسانی جنوبغرب دشت گرمسار به منظور ایجاد مجتمع توریستی- تفریحی با استفاده از شاخص ماهانی و ترجونگ [دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35)، 1391، صفحه 33-44]

م

 • متولی، صدرالدین اثرات مورفوتکتونیک رودخانه‌ای در حوضه آبریز لاویج رود ؛ البرز شمالی [دوره 9، شماره 1 (پیاپی 33)، 1391، صفحه 79-91]
 • محمدی، حسین تجزیه و تحلیل مکانی حداکثر بارندگی محتمل (PMP) در ایران [دوره 9، شماره 2 (پیاپی 34)، 1391، صفحه 115-126]
 • محمدی زاده، غلامحسین تحلیل سطوح برخورداری شاخص های سواد واشتغال دهستانهای بخش مرکزی شهرستان دزفول با استفاده از روش موریس [دوره 9، شماره 4 (پیاپی 36)، 1391، صفحه 15-28]
 • مشیری، سید رحیم بررسی پتانسیل ها و چشم اندازهای توسعه کشت زیتون در بهبودوضعیت اقتصاد روستاهای شهرستان ایذه به روش SPSS [دوره 9، شماره 1 (پیاپی 33)، 1391، صفحه 25-44]
 • مصلحت جو، عطاء الله ارزیابی و پهنه بندی خطر زمین لغزش با روش آنبالاگان در محیط ArcGIS مطالعه موردی: حوضه آبخیز چاکرود گیلان [دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35)، 1391، صفحه 95-104]
 • معروف نژاد، عباس بررسی پتانسیل ها و چشم اندازهای توسعه کشت زیتون در بهبودوضعیت اقتصاد روستاهای شهرستان ایذه به روش SPSS [دوره 9، شماره 1 (پیاپی 33)، 1391، صفحه 25-44]
 • مقیمی، ابراهیم تحلیل تعادل اشکال ژئومورفولوژیک بر اساس دیدگاه دیویس و گیلبرت و انطباق آن با مفاهیمی از آیات قرآن [دوره 9، شماره 4 (پیاپی 36)، 1391، صفحه 45-60]
 • منصوری، رضا شناسایی و طبقه بندی مورفولوژیکی مناطق ساحلی جنوب دریای کاسپین با استفاده از روش شپارد (پژوهش موردی: از نوشهر تا بابلسر) [دوره 9، شماره 4 (پیاپی 36)، 1391، صفحه 91-108]
 • مهدوی، مسعود جستاری بر شناخت نقش تعاملی اثرات روستا-شهری با تاکید بر رویکرد مشارکتی [دوره 9، شماره 1 (پیاپی 33)، 1391، صفحه 45-54]
 • مهدوی حاجیلوی، مسعود تحلیل سطوح برخورداری شاخص های سواد واشتغال دهستانهای بخش مرکزی شهرستان دزفول با استفاده از روش موریس [دوره 9، شماره 4 (پیاپی 36)، 1391، صفحه 15-28]

ن

 • نظریان، اصغر مدیریت شهری و بازتاب آن در مشارکت شهروندان (مطالعه موردی: شهر همدان) [دوره 9، شماره 2 (پیاپی 34)، 1391، صفحه 3-19]
 • نوباغی، ام البنین روند توسعه اقتصاد روستایی ، مطالعه موردی: دهستان میان جوین سبزوار [دوره 9، شماره 4 (پیاپی 36)، 1391، صفحه 29-43]

ی

 • یارمند، محمد جستاری بر شناخت نقش تعاملی اثرات روستا-شهری با تاکید بر رویکرد مشارکتی [دوره 9، شماره 1 (پیاپی 33)، 1391، صفحه 45-54]
 • یمانی، مجتبی هیدروژئومورفولوژی حوضه آبریز دشت گرو ( استان هرمز گان) [دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35)، 1391، صفحه 63-78]