دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 (پیاپی 31)، پاییز 1390، صفحه 1-119 
2. بررسی توسعه گردشگری روستایی در بخش آسارا شهرستان کرج

صفحه 17-30

دکتر اسماعیل قادری؛ عزت الله عزتی؛ شکوفه حسین پور


8. پهنه‌بندی فرسایش خندقی در حوزه آبخیز طرود فیروزکوه

صفحه 107-119

زهرا عرب قشقایی؛ داود نیک کامی؛ صمد شادفر؛ ابوالفضل معینی