دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 (پیاپی 31)، آبان 1390، صفحه 1-119 
بررسی توسعه گردشگری روستایی در بخش آسارا شهرستان کرج

صفحه 17-30

دکتر اسماعیل قادری؛ عزت الله عزتی؛ شکوفه حسین پور


پهنه‌بندی فرسایش خندقی در حوزه آبخیز طرود فیروزکوه

صفحه 107-119

زهرا عرب قشقایی؛ داود نیک کامی؛ صمد شادفر؛ ابوالفضل معینی