دوره و شماره: دوره 12، شماره 45 - شماره پیاپی 1، بهار 1394، صفحه 1-110 
6. ارزیابی مکان‌یابی شهر جدید اندیشه (با رویکرد پدافند غیر عامل)

صفحه 83-96

دکتر محمد علی رجایی ریزی؛ حسن حسینی امینی؛ علی سعیدی