دوره و شماره: دوره 14، شماره 56، زمستان 1396، صفحه 1-136 
1. تبیین موقعیت حکومت علویان سوریه پس از وقوع بحران

صفحه 1-20

ابوطالب احمدی ارکمی؛ غلامحسن حیدری؛ عبدالرضا فرجی راد


2. پهنه بندی خطر سیلاب در شهرستان مشکین شهر با استفاده از مدل ویکور

صفحه 21-34

موسی عابدینی؛ الناز پیروزی؛ لیلا آقایاری؛ الناز استادی