دوره و شماره: دوره 15، شماره 59، آبان 1397، صفحه 1-126 
شبیه‌سازی یک الگوی مناسب پوشش گیاهی برای حفاظت و احیاء حوزه آبخیز تجن با استفاده ازTOPSIS و AHP

صفحه 89-101

فاطمه رجائی؛ عباس اسماعیلی ساری؛ عبوالرسول سلمان ماهینی؛ مجید دلاور؛ علی رضا مساح بوانی؛ مصطفی قلی پور


امکان سنجی کشت زعفران در استان کرمانشاه

صفحه 103-114

شهریار خالدی؛ ساره فرامرزی فرد؛ مسعود مهدوی