درباره نشریه

نشریه جغرافیایی سرزمین طبق مجوز شماره 91340 مورخ 11/ 11/ 1400 از هیأت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز انتشار دریافت نموده است.

 
 • خلاصۀ استاندارد: Juepd
 •   ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • حقوق معنوی: کلیه حقوق معنوی اثر متعلق به نویسنده است.
 •  این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار  (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.
 • نوع نشریه: نشریه علمی          
 • زبان نشریه:‌ فارسی (همراه با چکیده انگلیسی)
 • نوع مقالات قابل انتشار: علمی- پژوهشی/ علمی - مروری
 • توالی انتشار: فصلنامه         
 • فرمت: چاپی و الکترونیکی    
 • هزینه پذیرش: دارد
 • قابل دسترسی از:  SidMagiranNoormagzCivilicaensaniIref
 • متوسط زمان داوری مقالات: 6 هفته و بازه زمانی بررسی اولیه مقالات دریافتی 7 روز
 • نوع داوری: داوری این نشریه به صورت بسته و دو سو ناشناس می باشد، حداقل توسط 2 داور و 1 داور تطبیقی صورت می گیرد.لازم است نویسنده فایل اصل مقاله را بدون نام و مشخصات نویسندگان تنظیم نماید.