درباره نشریه

فصلنامه سرزمین اولین مجله در زمینه علوم جغرافیایی در دانشگاه آزاد اسلامی می باشد. این نشریه هم اکنون دارای اعتبار علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی بوده و در صدد کسب رتبه علمی پژوهشی وزارت علوم می باشد.