اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1033
تعداد پذیرش 262
تعداد عدم پذیرش 203
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 61

مقالات منتشر شده (از سال 1382)
تعداد دوره‌ها 19
تعداد شماره‌ها 73
تعداد مقالات 558
تعداد مشاهده مقاله 451162
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 956720
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 99 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 244 روز
متوسط زمان داوری 30 روز
متوسط زمان پذیرش 332 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 98 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 415 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 441 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 529 روز
درصد پذیرش 25 %