اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 957
تعداد پذیرش 256
تعداد پذیرش بدون داوری 32
تعداد عدم پذیرش 167
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 47

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 41
تعداد مقالات 300
تعداد مشاهده مقاله 190277
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 391017
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 106 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 210 روز
متوسط زمان داوری 30 روز
متوسط زمان پذیرش 288 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 107 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 315 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 294 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 574 روز
درصد پذیرش 27 %