اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1054
تعداد پذیرش 269
تعداد عدم پذیرش 211
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 67

مقالات منتشر شده (از سال 1382)
تعداد دوره‌ها 19
تعداد شماره‌ها 74
تعداد مقالات 565
تعداد مشاهده مقاله 466644
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 982912
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 97 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 241 روز
متوسط زمان داوری 30 روز
متوسط زمان پذیرش 331 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 98 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 402 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 403 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 519 روز
درصد پذیرش 26 %