اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 923
تعداد پذیرش 247
تعداد پذیرش بدون داوری 32
تعداد عدم پذیرش 166
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 46

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 40
تعداد مقالات 293
تعداد مشاهده مقاله 186968
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 379111
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 108 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 206 روز
متوسط زمان داوری 30 روز
متوسط زمان پذیرش 281 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 107 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 317 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 300 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 597 روز
درصد پذیرش 27 %