اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 979
تعداد پذیرش 224
تعداد عدم پذیرش 171
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 47

مقالات منتشر شده (از سال 1382)
تعداد دوره‌ها 18
تعداد شماره‌ها 70
تعداد مقالات 536
تعداد مشاهده مقاله 426551
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 896076
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 103 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 254 روز
متوسط زمان داوری 31 روز
متوسط زمان پذیرش 320 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 98 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 311 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 294 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 558 روز
درصد پذیرش 23 %